Kiểm kê lại doanh số 7 tháng đầu năm 2016 của thị trường BĐS

20:36
12,940 tỷ $ là tổng kinh phí đăng ký của những dự án công trình cung cấp còn mới cũng như vốn cung cấp bổ sung cập nhật, không giảm 47% đối với cùng kỳ năm trước. Vốn dự án trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng trong năm này ước tính đạt 8,6 tỷ $, tăng 15.5% đối với cùng kỳ năm 2015.
Các dự án nổi bật:
đi theo công bố từ Tổng cục thống kê (Bộ có kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng năm nay, hoạt động và sinh hoạt buôn bán Bất Động Sản Nhà Đất đạt 986,2 triệu $, chỉ chiếm 11.3% tổng kinh phí đăng ký cấp cho còn mới.
cho thời gian 20/07/2016, đầu tư luôn của quốc tế thu hút 1.408 dự án được cấp phép mới mẻ. Tổng số vốn đăng cam kết đạt 8,695 tỷ USD, không giảm 32% về số dự án và tăng 25% về vốn đăng ký đối với cùng kỳ năm 2015. bên cạnh đó, có 660 lượt dự án sẽ cấp cho phép từ nhiều năm trước đăng ký không ngừng vốn cùng với số vốn tăng lên đạt 4,245 tỷ USD.

các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn dự án quốc tế được cấp cho phép mới lớn nhất với 5,626 tỷ $, chiếm 65% tổng kinh phí đăng ký cấp mới; hoạt động và sinh hoạt buôn bán BĐS đạt 986,2 triệu USD, chỉ chiếm 11.3%; cụm ngành còn lại đạt 2,083 tỷ $, chiếm phần 24%.12,940 tỷ USD là tổng ngân sách đăng cam kết của những dự án cung cấp mới mẻ và vốn cấp bổ sung, tăng 47% đối với cùng kỳ năm trước. Vốn dự án luôn nước ngoài thực hành 7 tháng trong năm này ước tính đạt 8,6 tỷ $, không ngừng 15.5% so với cùng kỳ năm 2015.
như vậy, tổng kinh phí dự án luôn quốc tế trong ngành công nghiệp chế biến, sản xuất vào 7 tháng trong năm này đạt 9,122 tỷ USD, chiếm phần 70,5% tổng ngân sách đăng ký (tính cả vốn đăng cam kết bổ sung cập nhật của các dự án đã cấp cho phép từ các năm trước). Trong số đó, hoạt động kinh doanh Bất Động Sản đạt 956,8 triệu $, chiếm 7.4%; nhiều ngành còn sót lại đạt 2,862 tỷ USD, chiếm 22%.
vào 7 tháng năm nay, các dự án công trình dự án trực tiếp nước ngoài được cung cấp phép mới mẻ ra mắt sinh sống 47 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh ở trong Trung ương. đứng đầu khi là Hải Phòng với số vốn đăng cam kết lớn đặc biệt 1,839 tỷ USD, chỉ chiếm 21% tổng ngân sách đăng ký cung cấp mới mẻ. thủ đô đứng địa chỉ thứ 2 cùng với 950 triệu $, chỉ chiếm 11%; kế đến là tỉnh bình dương 803 triệu $, chỉ chiếm 9%; đồng nai 711 triệu $, chỉ chiếm 8%; TP HCM đạt 641 triệu USD, chiếm 7%; Bắc Ninh 390 triệu $, chiếm 4.5%; Tiền Giang 331 triệu USD, chiếm phần 3.8%.
trong số những khách hàng rót vốn vượt trội nhất trong nước ta hiện nay khi là Hàn Quốc cùng với 3,267 tỷ USD, chiếm phần 38% tổng ngân sách đăng cam kết cấp cho mới. Siingapore đứng địa chỉ thứ hai 1,115 tỷ $, chiếm 13%...

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC